Domeni spasilačkih akcija

Gorska služba spasavanja obučava i oprema svoje spasilačke timove i spasioce za izvođenje svih vrsta spasilačkih akcija u različitim domenima:

Spasavanje na skijaškim terenima

GSS Srbije na skijaškim terenima organizuje pretrage za izgubljenim skijašima, vrši pružanje prve pomoći povređenim licima i organizuje transport povređenih do zdravstvene ustanove. U slučaju neispravnosti u radu žičara, spasioci GSS-a evakuišu skijaše iz korpi. Spasioci GSS-a obezbeđuju i sva takmičenja i manifestacije u skijaškim centrima.

GSS Srbije izvodi spasilačko dežurstvo u skijaškim centrima i u toku letnje sezone radi bezbednosti zaljubljenika u prirodu, šetnje u prirodi planinara, ljubitelja planinskog trčanja i planinskog biciklizma. Pored zbrinjavanja povreda i transporta povređenih do zdravstvene ustanove, spasioci GSS-a organizuju pretrage za izgubljenim licima. U slučaju neispravnosti žičara, koje leti rade zbog panoramskih vožnji i prevoza biciklista na vrh, spasioci bezbedno evakuišu ljude na zemlju.

GSS Srbije obezbeđuje skijaške centre od dana njihovog otvaranja: na Kopaoniku od 1980. godine, na Staroj planini od 2006. godine i na Zlatiboru od 2007. godine. Na sve tri planine, godišnje se zbrine preko 800 povreda. Zbog prirode skijaškog sporta, povrede su dosta česte i neretko prilično ozbiljne, što zahteva brzo lociranje povređenog i pružanje neophodne prve pomoći. Spasioci GSS Srbije na skijaškim terenima su odlični skijaši i dobri poznavaoci planine.

Spasavanje u opštim planinskim uslovima

Spasioci GSS-a spasavanje u opštim planinskim uslovima izvode kroz organizaciju pretrage za povređenim licem, pružanje prve pomoći i evakuaciju ljudi u nevolji ili povređenih osoba. Ekipe GSS-a godišnje vrše spasilačko obezbeđenje preko 20 planinarskih tura i akcija (obezbeđuju se sve republičke akcije PSS-a i pojedine planinarske akcije na poziv planinarskih društava), obezbeđuju se Kamp planinara Srbije, Kamp speleologa Srbije i Kamp alpinista Srbije.

U toku godine, u opštim planinskim uslovima, spasioci GSS-a učestvuju u preko 50 intervencija traženja nestalih ili zbrinjavanja povreda na nepristupačnim terenima.

Spasavanje u steni

Spasioci koji sačinjavaju tim za spasavanje u vertikalnim uslovima GSS-a su posebno obučeni i opremljeni za izvođenje spasavanja iz stene. GSS usvaja i razvija specijalne strategije i tehnike za pretragu, lociranje, pristup, pomoć i evakuaciju ljudi u nevolji u steni. Pod spasavanjem u steni se podrazumeva pružanje pomoći i spasavanje penjača iz alpinističkih smeri, spasavanje iz kanjona, ali i u svim sredinama gde je za pristup i evakuaciju povređenog neophodno koristiti specifičnu opremu i procedure za vertikalna spasavanja.

Spasioci tima za spasavanje u vertikalnim uslovima, koji izvode spasavanja u steni su iskusni penjači, visokogorci i alpinisti. Da bi neko mogao da se kroz GSS obučava i usavršava za spasavanje iz stene, leda, kanjona i dr. neophodno je da ima staž i iskustvo u bavljenju alpinizmom.

Spasavanje u steni karakterišu vrlo komplikovani uslovi pristupa, zbrinjavanja i evakuacije povređenih. Do izražaja dolazi značaj uvežbanosti spasilaca za izvođenje spasavanja u steni, ali i značaj brzog transporta spasilačkih ekipa i opreme do lokacije nesreće.

Spasavanje iz jama i pećina

Tim za spasavanje u vertikalnim uslovima GSS Srbije reaguje i u slučaju povređivanja u speleološkim objektima (jamama i pećinama). Spasavanje iz jama spada u red najtežih i najzahtevnijih akcija spasavanja. Spasavanje u jamama otežava komplikovan pristup povređenom, teški uslovi u kojima se pruža prva pomoć i bezbedno održava sigurnost i komfor povređenog, kao i usko i najčešće vertikalno okruženje u kom je neophodno transportovati povređenog u nosilima. Osim toga, pored velikog broj specijalno obučenih spasilaca, za izvođenje akcije u ovim uslovima potrebna je i velika količina spasilačke opreme da se osigura da ne dođe do pothlađivanja povređenog, da se osigura pouzdana komunikacija među spasiocima i spasilačkim ekipama, da se spasilačka instalacija za evakuaciju postavi u najkraćem roku i dr.

Spasavanje iz speleoloških objekata izvode spasioci tima za spasavanje u vertikalnim uslovima, koji su iskusni speleolozi. Da bi neko mogao da se kroz GSS obučava i usavršava za spasavanje iz jama i pećina, neophodno je da ima veliki staž i iskustvo u bavljenju speleologijom. Gorska služba spasavanja Srbije je jedan od osnivača Evropske asocijacije za spasavanje iz speleoloških objekata (EKRA) i svoje tehnike i procedure usklađuje sa preporukama ove međunarodne spasilačke organizacije.

Spasavanje u urbanim uslovima

Gorska služba spasavanja Srbije obavlja spasavanja i u urbanim uslovima. Tu spada spasavanje sa visokih zgrada i građevina, i sadejstvo sa jedinicama Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije u spasavanju i otklanjanju posledica u slučaju elementarnih nepogoda kao što su poplave, veliki sneg, zemljotresi, požari i sl.

U spasavanju sa visokih zgrada i objekata, kao i iz ruševina, koriste se identične procedure, tehnike, ali i oprema, koja se koristi za izvođenje spasavanja iz jama ili iz stene, pa se angažuju spasioci tima za spasavanje u vertikalnim uslovima sa velikim iskustvom u spasavanju na steni i u jami. Na otklanjanju posledica elementarnih nepogoda učestvuju spasioci svih specijalnosti na traženju, lociranju, pristupu povređenim osobama, trijaži i pružanju prve pomoći, transportu do terenske ambulante radi daljeg medicinskog zbrinjavanja, ali i na otklanjanju posledica katastrofe i uklanjanju opasnosti po ugrožene.