Gorska služba spasavanja Srbije

Spasilačko obezbeđenje takmičenja u „Dry Tooling“ penjanju - Ovčar Banja 2017

Tokom subote 4.11.2017, spasioci Gorske službe spasavanja Srbije su učestvovali na obezbeđivanju sportskog takmičenja u “Dry Tooling” penjanju,  u Ovčar Banji. 

Šta je "Dry Tooling" penjanje?

“Dry tooling” je penjanje smerova na kojima nema leda ili snega, a uz upotrbu alatki (bajle) i dereza (ili specijalno za tu namenu predvidjenih patika). Prilikom “dry tooling”-a alatke nisu pričvršćene za penjača kako bi mu pružile mogucnost zamenjivanje hvata na njima (što je kljucno prilikom korišćenja nekih od tehnika, npr. fig.4)

Samo poreklo vuče iz kanadskih zimskih uspona na kojima su se morale prelaziti deonice "gole" stene kako bi se prešlo između dve ledene ploče. Serija tehnika koje su tom prilikom razvijene omogućile su da “dry tooling” postane penjački sport za sebe. Neke od tehnika koje još postoje su: “Stein pulls”, “figura 4”, “figura 9” itd.

Takmičenje u Ovčar Banji je trajalo jedan dan tokom kojeg su zabeležene dve manje intervencije ali bez većih posledica kako su oba takmičara odlučila da nastave sa penjanjem .