Gorska služba spasavanja Srbije

Održan trening speleo-akcije na Miroču

U periodu od 23. do 25. juna, spasioci Gorske službe spasavanja Srbije su izveli trening speleo-akciju na planini Miroč.

Tokom dva dana spasioci su obišli 2 objekta Buronov ponor kao i jamu Face Šora.

U Buronovom ponoru meren je nivo ugljen-dioksida prilikom silaska. Na nekim mestima gde je slabiji protok vazduha zabeležena je povišena koncentracija ovog gasa. U donjim delovima objekta kanali i dvorane su veći i ima prokapnih voda i kanala, pa je i koncentracija CO2 uglavnom u granicama normale. Na mestima gde je zabeležena povišena koncentracija i fizički simptomi su se mogli osetiti (plitak dah, brzo umaranje) pa se na tim mestima ekipa nije duže zadržavala. Svakoj ekipi koja bude planirala odlazak u ovaj objekat preporučujemo obavezno nošenje aparata za merenje koncentracije CO2.

Cilj akcije bio je uvežbavanje tehnika opremanja/raspremanja objekata kao i sticanja rutine i samostalnosti u kretanju kroz speleološke objekte. Cilj akcije je ispunjen, a napredak u odnosu na prošlu godinu je evidentan kod svih spasioca Gorske službe spasavanja.